Breaking News
 |  | 

Turystyka

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

img-responsive

Park krajobrazowy jest jedną z form ochrony przyrody, która ma swój cel w ochronie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych na danym obszarze. Idea parku krajobrazowego na świecie rozwinęła się po II wojnie światowej w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a następnie zainspirowały się nią inne państwa. W Polsce pierwszy park krajobrazowy powstał w 1976 roku na Pojezierzu Suwalskim. Na terenie takich parków dopuszczalna jest działalność gospodarcza, jednak jest ona ograniczona. Parki te, oprócz ochrony walorów danego obszaru, służą również edukacji ekologicznej i wypoczynkowi.

Wybrane parki krajobrazowe w Polsce – Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce jest Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, który położony jest w województwie podkarpackim, na południowy zachód od Przemyśla. Na tym obszarze pod szczególną ochroną znajdują się charakterystyczne tam suche doliny, przejściowe i wysokie torfowiska, jak również pojawiające się tam elementy fliszu karpackiego. W jodłowo-bukowych lasach tego obszaru występują różne zwierzęta, jak na przykład niedźwiedzie, żbiki, jelenie karpackie, rysie, a także niezwykle rzadkie żaby dalmatyńskie. Do charakterystycznych ptaków tego obszaru należą orzeł przedni, orzeł krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, czy puszczyk uralski, a niekiedy pojawia się orzeł cesarski przylatujący znad Uralu. Do chronionych gatunków roślin na tym obszarze należą między innymi goryczka orzęsiona, czy bluszcz pospolity.

Z kolei najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce jest założony w 1976 roku Suwalski Park Krajobrazowy. Założony został głównie w celu ochrony pięknego polodowcowego krajobrazu, unikatowych walorów przyrodniczych i geologicznych. Znajdują się tu głazowiska naniesione przez lodowiec zlodowacenia bałtyckiego, między innymi głazy narzutowe. Charakterystyczna jest tam tak zwana ,,dolina zawieszona”. Występują tam bardzo rzadki gatunki roślin (fiołek błotny, storczyk krwisty) i zwierząt (gronostaj, wilk szary).

 

park-krajobrazowy-pogorza-przemyskiego

ABOUT THE AUTHOR